BS.CK1 Bùi Thị Phương Loan

  • BS điều trị tại khoa Phụ sản, BV ĐHYD TP.HCM
  • Sản phụ khoa
  • Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
  • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 2012 - 2016 : Bệnh viện Mỹ Đức, TP Hồ Chí Minh; 2016 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh - cơ sở 1; QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: 2002 - 2008 : Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; 2010 - 2012 : Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Sản - Phụ khoa Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh