Cần biết

Có được miễn giảm học phí khi chồng không chu cấp nuôi con?

Trẻ em mẫu giáo được giảm học phí trong các trường hợp: là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động...
... hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: được giảm 50% học phí…

Tôi đã ly hôn và đang nuôi con gái học mầm non. Chồng của tôi không phụ cấp nuôi dưỡng con, tôi có thể xin giảm học phí được không?

(Bạn L.M.A - hoaanhkv@xxx)


Ảnh minh họa - Nguồn: IE

Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng Luật sư số VI trả lời:

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, thì trẻ em mẫu giáo được giảm học phí trong các trường hợp:

Trẻ em học mẫu giáo là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền:  được giảm 70% học phí.

Trẻ em học mẫu giáo là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: được giảm 50% học phí.

Như vậy, bạn có thể xin giảm học phí cho con nếu con bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Theo Quang Hùng - Lao động

Mới cập nhật