Video

8 phát minh độc đáo trợ năng con người trong tương lai

Mắt kính dành cho bệnh nhân mù màu, thiết bị phiên dịch ngôn ngữ trực tiếp, nón bảo hiểm bằng túi khí, găng tay dành cho những bệnh nhân không thể kiểm soát cử động của bàn tay...

Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã giúp phát minh ra rất nhiều thiết bị trợ năng độc đáo, giúp cải thiện cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là những người khuyết tật.


Theo Phạm Nhung - Doanh nhân Sài gòn

Mới cập nhật