Viêm mũi dị ứng

viet nam cu trong 100 nguoi se co 20 nguoi bi benh di ung

Việt Nam, cứ trong 100 người sẽ có 20 người bị bệnh dị ứng