Video

Điều trị dị dạng mạch máu não bằng gamma knife

Những khối dị dạng mạch máu não nằm ở những vị trí sâu, không thể can thiệp bằng DSA hay phẫu thuật thì có thể điều trị bằng gamma knife hiệu quả.

Viết Hưởng - Minh Khuê
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Tin liên quan

Mới cập nhật