Thuốc

nham lieu thuoc la su co y khoa gap nhieu nhat trong duoc lam sang

Nhầm liều thuốc là sự cố y khoa gặp nhiều nhất trong dược lâm sàng

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình