ThS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa

 • Trưởng khoa
 • Nội thần kinh - Động kinh
 • Bệnh viện Quân Y 175
 • ThS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa hiện đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Nội thần kinh, bệnh viện Quân y 175.

  Quá trình đào tạo

  Từ tháng 9/2004 - 8/2011: Bác sĩ đa khoa, Học viện Quân y

  Từ tháng 9/2006 - 9/2010: cử nhân Anh văn, Đại học Hà Nội

  Từ tháng 9/2016 - 10/2018: Thạc sĩ Thần kinh, Đại học Y dược TPHCM

  Từ tháng 12/2018 - 2/2020: Thạc sĩ Thần kinh ngoại biên, Đại học Milan

  Quá trình công tác

  Từ tháng 9/2011 - 2013: Bác sĩ điều trị, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân y 175

  Năm 2013: Thực tập sinh tại khoa Lão, bệnh viện Đa khoa Singapore

  Năm 2014: Thực tập sinh tại khoa Thần kinh, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

  Năm 2015: Thực tập sinh lâm sàng tại khoa Thần kinh, bệnh viện Royal North Shore, Sydney, Úc

  Năm 2016: Thực tập sinh tại Văn phòng Tây Thái Bình Dương, tổ chức Y tế thế giới, Manila, Phillipines

  Năm 2018: Thực tập sinh tại khoa Thần kinh, bệnh viện Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc

  Năm 2019 - nay: Phụ trách chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, bệnh viện Quân y 175

  Khen thưởng

  - Chiến sĩ thi đua

  - Bằng khen Bộ quốc phòng