BS.CK2 Ngô Đức Minh Huy

 • Phó khoa
 • Tai mũi họng
 • Bệnh viện Nhân dân 115
 • Ngoại ngữ: Anh C

  Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1997

  Bằng cấp chuyên môn:

  - Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 năm 2007

  - Tốt nghiệp Bằng bác sĩ chuyên khoa 2 năm 2015

  Quá trình công tác:

  - Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2000

  - Phó trưởng khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2017

  Hội viên các hội chuyên ngành:

  - Hội viên Hội Tai mũi họng Việt Nam

  Công trình khoa học:

  - 3 đề tài nghiên cứu khoa học

  - Đề tài bác sĩ chuyên khoa 2: “Ứng dụng nội soi trong chỉnh hình vỡ xoang hàm do chấn thương tại Bệnh viện Nhân dân 115”.