BS.CK2 Đặng Thị Thanh Lan

 • Trưởng khoa
 • Nội tổng quát
 • Bệnh viện Nhân dân 115
 • Chuyên khoa: Bác sĩ đa khoa

  Ngôn ngữ:  Anh văn - C

  Trường y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1996

  Bằng cấp chuyên môn:

  - Bác sĩ chuyên khoa cấp I - Nội tổng quát, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2002

  - Bác sĩ chuyên khoa cấp II Hồi sức cấp cứu, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2013

  Đào tạo nâng cao:

  - Định hướng chuyên khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm 2016

  Kinh nghiệm:

  - Từ năm 1997 – 2003: Bác sĩ khoa Nội - Bệnh viện Quận 5

  - Từ năm 2004 - 6/2015: Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115

  - Từ tháng 7/2015 - nay: Bác sĩ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhân dân 115

  - Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 2016

  Hội viên các hội chuyên ngành:

  - Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn  TP Hồ Chí Minh

  - Hội Hồi sức cấp cứu TP Hồ Chí Minh, toàn quốc

  Khen thưởng:

  Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2015

  Công trình khoa học:

  - Ứng dụng lọc máu liên tục tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, năm 2013

  - Đánh giá hiệu quả chống đông bằng Heparin không phân đoạn trong lọc máu liện tục tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc - Bệnh viện nhân dân 115. Cơ sở bệnh viện, năm 2014

  - Khảo sát kiến thức và thực hành về rửa tay của Điều dưỡng - KTV tại Bệnh viện Nhân dân 115. Cơ sở bệnh viện, người Hướng dẫn năm 2016.