BS.CK1 Lâm Thiên Huệ

 • Nội tổng quát
 • Bệnh viện Gia An 115 / Bệnh viện Quốc tế City
 • Chuyên ngành:

  Nội khoa - Hồi sức cấp cứu

   

  Trình độ học vấn:

  Năm 2016: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

  Năm 2021: Tốt nghiệp loại giỏi Chuyên khoa cấp I Hồi sức Cấp cứu - Đại học Y Dược TPHCM.

  Tu nghiệp ngắn hạn và tham gia các hội nghị Hồi sức Cấp cứu trong nước và quốc tế.

  Quá trình công tác:

  Từ 2012 đến 2016: Sinh viên thực tập chính thức Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân 115.

  Từ 2016 đến 2019: Bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân 115.

  Từ 2018 đến nay: Bác sĩ Khoa Cấp cứu & Tai nạn (A&E) Bệnh viện Quốc Tế City (CIH - The City International Hospital).

  Từ 08/2021 đến nay: Bác sĩ Khoa ICU và Khoa Hồi Sức COVID-19 Bệnh viện Gia An 115.