Thần kinh - Đau đầu

can thiep 2 lan lien tiep lam tac mach u mang nao va lay huyet khoi tai thong tac mach chan cho cu ong u80

Can thiệp 2 lần liên tiếp làm tắc mạch u màng não và lấy huyết khối tái thông tắc mạch chân cho cụ ông U80

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Chủ đề

Chuyên gia đầu ngành tư vấn về bệnh COVID-19