Ngoại Thần kinh

ttutpgstsbs nguyen huy thang nen lam gi khi co tui phinh dong mach nao chua vo

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng: Nên làm gì khi có túi phình động mạch não chưa vỡ?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình