Ngoại Thần kinh

ghep so co anh huong den nao khong nep vit co dinh nap so co can thao ra khong

Ghép sọ có ảnh hưởng đến não không, nẹp vít cố định nắp sọ có cần tháo ra không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Chủ đề

Hành trình chăm sóc gan