Video

Mẹo tự kiểm tra sức khoẻ phổi

Phổi vốn dễ bị tổn thương bởi các yếu tố môi trường bên ngoài, các mẹo nhỏ sau sẽ giúp bạn có thể tự kiểm tra sức khoẻ phổi của bản thân.


Nguồn: Hoàng Long - AloBacsi.com
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường
Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Mới cập nhật