Video

Liên tiếp tai nạn do điểm mù, cách nào hạn chế?

Theo dõi trên |
Những ngày gần đây, liên tiếp các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Nguyên nhân được xác định là xe nhỏ rơi vào điểm mù xe lớn.


AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật