Video

Làm gì nếu người cùng nhà trở thành F0?

Nhiều người trong gia đình tôi đang thuộc diện F1 tiếp xúc gần F0, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vậy ngay từ bây giờ, tôi cần chuẩn bị những gì nếu người trong gia đình là F0?


AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật