Ung thư

met moi da xanh xao lanh chan tay co phai ung thu
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ

Mệt mỏi, da xanh xao, lạnh chân tay có phải ung thư?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình