Tim mạch - Huyết áp

huyet ap 125 95 mmhg da can uong thuoc chua
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Huyết áp 125/95 mmHg, đã cần uống thuốc chưa?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình