COVID -19

Tiêm vắc xin 15 ngày thì mắc COVID-19, đã có tác dụng chưa?

Tôi tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 15 ngày thì mắc bệnh, vậy vắc xin có tác dụng không bác sĩ? Mong được hồi âm.

(Nguyên Văn Phong - denv1...@gmail.com)

Vắc xin phát huy tác dụng sau 2 tuần tiêm chủng

Chào bạn,

Vắc xin phòng COVID-19 sẽ phát huy tác dụng sinh kháng thể trung bình là sau 2 tuần (14 ngày) sau tiêm. Như vậy có nghĩa là bạn bị nhiễm COVID 19 sau 15 ngày tiêm vắc xin thì hiệu quả của bảo vệ của vắc xin vẫn có, nhưng mà ít hay nhiều tùy vào đây là mũi 1 hay mũi 2 (mũi 1 thì hiệu quả yếu), khả năng tạo miễn dịch đối với vắc xin của chính cơ thể bạn nữa.

Thân mến!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường