Khám bệnh Online

vi sao hach van con sau khi ket thuc dieu tri lao
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Vì sao hạch vẫn còn sau khi kết thúc điều trị lao?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình