Khám bệnh Online

bi can 325 do nhung deo kinh 35 do co sao khong
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bị cận 3.25 độ nhưng đeo kính 3.5 độ có sao không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình