Nội tiết - Tiểu đường

duong huyet luc doi 142 binh thuong khong
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ

Đường huyết lúc đói 142, bình thường không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình