Nội tiết - Tiểu đường

hach kich thuoc 25cm x 15cm co kha nang ung thu
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Hạch kích thước 2.5cm x 1.5cm, có khả năng ung thư?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình