Nội thần kinh

te bi chan tay can lam xet nghiem gi de chan doan benh
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Tê bì chân tay, cần làm xét nghiệm gì để chẩn đoán bệnh?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình