COVID -19

Nhiễm COVID-19 phải thở máy HfNC, cần đặt nội khí quản không?

BS ơi, cho con hỏi chồng con bị nhiễm COVID-19 thở máy HfNC, SPO2 = 89, vậy có cần đặt ống nội khí quản hay không ạ? Mong BS giải đáp giùm con, con cảm ơn.

(Thinh Khang)

SPO2 = 89 có thể chưa cần đặt ống thở.

Chào bạn,

Vấn đề bạn hỏi BS điều trị trực tiếp cho chồng bạn sẽ quyết định. Thở HFNC chỉ giải quyết thiếu oxy, đặt ống cũng chỉ giải quyết thiếu oxy. Quan trọng là thuốc điều trị đáp ứng phổi hồi phục thì không đặt ống.

Tôi không trực tiếp khám bệnh và xem thông số xét nghiệm của chồng bạn nên không biết cụ thể mức độ bão và mức độ tấn công phổi cụ thể ra sao?

Theo kinh nghiệm riêng của tôi, với mức đó và mới thở HFNC thì có 60-70% hy vọng không cần đặt ống thở, đó là nếu thuốc dùng tăng liều và có đáp ứng.

Thân mến!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường