Ngoại khoa

bi ap xe o ben nen kham khoa nao
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bị áp xe ở bẹn, nên khám khoa nào?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình