Mắt

vi sao canh vat nho hon khi deo kinh can
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Vì sao cảnh vật nhỏ hơn khi đeo kính cận?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình