HIV - AIDS

uong acriptega muon sau 70 gio dam kim tiem co dang lo
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Uống acriptega muộn sau 70 giờ dẫm kim tiêm, có đáng lo?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình