Bệnh giun sán

xac dinh tai nhiem voi giun dua cho can dua tren cac yeu to nao
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Xác định tái nhiễm với giun đũa chó cần dựa trên các yếu tố nào?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình