Da liễu - Dị ứng

ngua mat sau khi khoi zona than kinh co bat thuong
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Ngứa mắt sau khi khỏi zona thần kinh, có bất thường?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình