Phổi

xo hoa ron phoi trai co nguy hiem
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Xơ hoá rốn phổi trái có nguy hiểm?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình