Bệnh Tình dục

mycoplasma hominis duong tinh la bi benh gi
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Mycoplasma hominis dương tính là bị bệnh gì?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình