Bệnh lao

chan doan lao phoi bang cac xet nghiem nao
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Chẩn đoán lao phổi bằng các xét nghiệm nào?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình