Bệnh khác...

tiem huyet tuong giau tieu cau co gioi han 6 thang phai thuc hien lai
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu có giới hạn 6 tháng phải thực hiện lại?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình