Bệnh khác...

uong thuoc nhung khong ha sot phai lam sao
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Uống thuốc nhưng không hạ sốt, phải làm sao?