Huyết áp - Tim mạch

trong thoi gian tiem thuoc lovenox co uong chong dong darius

Trong thời gian tiêm thuốc Lovenox có uống chống đông Darius?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Chủ đề

Chuyên gia đầu ngành tư vấn về bệnh COVID-19