Video

Hôn mê sau điều trị chấn thương sọ não, người nhà cần lưu ý gì?

Đây là trường hợp điển hình AloBacsi chia sẻ để người thân bệnh nhân nắm bắt được sự nguy hiểm sau chấn thương sọ não, từ đó giúp mọi người hiểu và biết cách xử lý khi có những trường hợp tương tự.


Viết Hưởng - AloBacsi.vn
Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường

Mới cập nhật