Bệnh Tuổi teen

14 tuoi bi be giong con cao them nua khong
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

14 tuổi bị bể giọng, còn cao thêm nữa không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình