Tim mạch

huyet ap 160 90 mmhg uong 2 vien varsaltan trong ngay khong
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Huyết áp 160/90 mmHg, uống 2 viên Varsaltan trong ngày không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình