Thuốc

dung thuoc betadine het han co sao khong
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Dùng thuốc Betadine hết hạn có sao không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình