Thuốc

chuyen doi tu thuoc 1 thanh phan sang thuoc nhieu thanh phan co sao khong
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Chuyển đổi từ thuốc 1 thành phần sang thuốc nhiều thành phần, có sao không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình