Thuốc

uong nham vien dat phu khoa valygyno co nguy hiem
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Uống nhầm viên đặt phụ khoa valygyno, có nguy hiểm?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình