BV - Phòng khám đa khoa

Sau khi đăng ký hiến tạng có thể thay đổi quyết định không?

Chào AloBacsi, xin cho tôi hỏi là sau khi đăng ký hiến tạng thì có thể thay đổi quyết định không ạ? Xin cảm ơn.

​Chào bạn,

Điều này hoàn toàn có thể. Hiến mô, tạng là hoàn toàn tự nguyện. Trường hợp người hiến muốn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể thì người hiến gửi đơn đề nghị thay đổi hoặc hủy bỏ đến cơ sở y tế đã tiếp nhận đơn đăng ký hiến.

Thân ái,

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường