Hàm - Mặt

khi nao nen mo lay nep vit xuong ham
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Khi nào nên mổ lấy nẹp vít xương hàm?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình