BV Huyết học

Người xăm hình có được bán máu?

Bác sĩ ơi cho em hỏi có hình xăm có được bán máu không? (Huong Giang - Huonggiang...@gmail.com)

Ít nhất 6 tháng sau khi xăm mình bạn không được hiến máu, bởi có thể lây truyền bệnh cho người nhận máu

Bạn thân mến,

Những người xăm hình không nên hiến máu trong vòng 6 tháng sau khi xăm. Nguyên nhân là những người xăm hình dễ có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu vì các điểm thực hiện xăm hình thường không đảm bảo tuyệt đối vô trùng.

Trong các bệnh lây qua đường máu, đáng chú ý là HIV. Khi xét nghiệm máu, trang thiết bị có thể chưa thể phát hiện trong máu người hiến đã bị nhiễm virus HIV tính từ lúc người hiến máu bị nhiễm bệnh đến ba tháng sau (giai đoạn cửa sổ). Do vậy máu của người xăm hình có thể đã nhiễm HIV nhưng xét nghiệm không thấy. Nếu sử dụng máu này truyền cho người khác thì sẽ lây bệnh HIV cho người nhận máu. Vì thế phải trì hoãn nhận máu của người xăm hình trong trong vòng 6 tháng.

Trân trọng!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường