Ngoại thần kinh

khoi u nam sau trong nao dieu tri the nao
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Khối u nằm sâu trong não điều trị thế nào?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình