Ngoại thần kinh

xuat huyet nao fisher 3 va di dang dong tinh mach vung tren yen co chua khoi khong
Thầy thuốc ưu tú ThS.BS.CK2 Chu Tấn Sĩ
Thầy thuốc ưu tú ThS.BS.CK2 Chu Tấn Sĩ

Xuất huyết não fisher 3 và dị dạng động tĩnh mạch vùng trên yên, có chữa khỏi không?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình