Mắt

manh vun ban vao mat co nhat thiet duoc xu tri khan cap
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ

Mảnh vụn bắn vào mắt có nhất thiết được xử trí khẩn cấp?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình