Huyết học

chi so pdw tren 37 lieu co nguy hiem
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Chỉ số PDW trên 37, liệu có nguy hiểm?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình