Huyết học

chi so pdw tang cao the hien dieu gi
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên
ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Chỉ số PDW tăng cao, thể hiện điều gì?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình