HIV - AIDS

khong thay gang tay khi lay mau xet nghiem co nguy co lay nhiem hiv
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ

Không thay găng tay khi lấy mẫu xét nghiệm, có nguy cơ lây nhiễm HIV?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình