Gan - Mật - Tụy

ket qua sieu am nhu mo giam am nghia la sao
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương
BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Kết quả siêu âm nhu mô giảm âm, nghĩa là sao?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình