BV - Phòng khám đa khoa

Đổi thẻ BHYT vào 10 ngày đầu trong tháng hay là tháng đầu mỗi quý?

Xin hỏi việc đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào ngày 10 ngày đầu của tháng đầu mỗi quý hay là tháng đầu mỗi quý?

Đổi thẻ BHYT vào 10 ngày đầu trong tháng hay là tháng đầu mỗi quý?

Em thân mến,

Nếu em có nhu cầu chuyển nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu thì có thể thay đổi ngay khi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng. Việc đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào ngày 10 ngày đầu của tháng đầu mỗi quý. Nghĩa là, em có thể chuyển đổi nơi đăng ký vào tháng đầu mỗi quý như tháng 1,4,7 và tháng 10.

Riêng trường hợp nhận hồ sơ từ ngày 21 của tháng cuối quý và có ngày trả kết quả trước ngày 1 của tháng đầu quý sau, thì thời hạn trả kết quả vào buổi chiều ngày làm việc đầu tiên của tháng đầu quý sau.

Trân trọng!

Rất hữu ích
Hữu ích
Bình thường
Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình