Dị ứng - Mề đay

co the bi ngua khi an dau tam moc nhe xu tri the nao
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ
BS.CK1 Lâm Thiên Huệ

Cơ thể bị ngứa khi ăn dâu tằm mốc nhẹ xử trí thế nào?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình