COVID-19

xet nghiem rt pcr ket qua tra ve co song ngu
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Xét nghiệm RT-PCR, kết quả trả về có song ngữ?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình