Chích ngừa - Vắc xin

phu nu mang thai co duoc tiem ngua vac xin cum
AloBacsi trả lời
AloBacsi trả lời

Phụ nữ mang thai có được tiêm ngừa vắc xin cúm?

Đăng ký nhận tin từ Alobacsi
Đăng ký nhận bản tin nóng nhất về dịch bệnh hàng ngày để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình